Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบเกียรติบัตร

หมวด: Sample Data-Articles

anigif    วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบรางวัลการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรดีเด่น จังหวัดสตูล ประจำปี 2558  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ชนะเลิศรางวัลที่ 1 กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2558

 นายปฐม แสงชูด ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และเด็กชายชัยวัฒน์ โมสิกะ ชนะเลิศรางวัลที่ 1 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ห้องประชุมโต๊ะพญาวังศาลากลางจังหวัดสตูล 

007 002
003 004
006 005