Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

โครงการฝึกอาชีพ

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 20-23 ธันวาคม  2559  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ร่วมกิจกรรม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  ครั้งที่ 66  ณ จังหวัดระนอง  ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้

กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ประกอบด้วย เด็กชายรัชชานนท์ ชาติวงค์   เด็กหญิงแพรไหม เผ่าช่างทอง  เด็กหญิงสุนิสา   สังข์ปลอด และเด็กหญิงนุชวรา     ช่วยเพ็ง

001 002
003 004
005 006
007 008