Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ครูของแผ่นดิน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     ศูนย์เครือข่ายควนกาหลง จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 ณโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม  มีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง  นายทวีศักดิ์ สังข์ชู รักษาราชการแทนนายอำเภอควนกาหลง ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี

นายกิตติภณ สุวิชยางกูร รอง ผอ.สพป.สตูล  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อ่านสารจากประธานกรรมการคุรุสภา  โดยมี กศน. อาชีวะ ผดด. องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 3 ตำบลร่วม และได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศรีกาหลงและมีการจัดกิจกรรมจับของขวัญของรางวัลจากผู้บริหาร กิจกรรมสันทนาการ และรับประทานอาหารร่วมกัน

004 002
006 005
007 009
010 008