Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ลูกเสือชายแดนใต้

หมวด: Sample Data-Articles

anigif    นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองเลขานุการงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่  4–8 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู  จังหวัดสตูล

โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกเสือ-เนตรนารีภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ และ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา รวมกว่า 5,000 คน

0001 0002
0003 0004
0005 0006