Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

สานสัมพันธ์ประชารัฐ

หมวด: Sample Data-Articles

anigif       วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ  ผู้ปกครอง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสานสายใยรักครอบครัว “กลุ่ม 5 เกมส์” ประจำปี 2559

  เพื่อเป็น เพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่างนักเรียน กับนักเรียน ผู้ปกครองกับผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน โดย มี พ.อ.สุพจน์ มิตรโพธิ์ทอง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 45  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

001 002
003 004
005 006
007 008